שיר האומץ/ רודיארד קיפלינג

אם תחשוב כי תיפול, כבר נפלת,
אם תחיה בלי היסוס וניצלת
אם תרצה לנצח, אך תאמר לא אוכל
הן ברור שבחרת בקל שבקל.
אם תאמר כי תאבד, הן תאבד בוודאי
כי כל איש בעולם התוסס והחי
הרוצה להגיע לתרועת ניצחון
לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון.
והוא חוק עולמים לנמשל ולמושל
ופשוט הוא החוק, ואיתן מברזל
החלט כי תוכל- רצונך אז מושל
עליך יגן חוק איתן מברזל.
מלחמות החיים לא תמיד מבקשות
את האיש החזק וכתפיו הנוקשות
אם יתמיד,אז תמיד, ינצח בכל,
רק אותו האדם החושב כי יכול.