עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון
מטלת השיעור
14/01/2014 21:43
רבקה זייטמן

תלמידים יקרים,


  1. בחרו אחת מהדמויות הבאות: הרב  יהודה אלקלעי, הרב  צבי הירש קלישר ומשה הס.
  2. קראו את קטעי המקור על הדמות שבחרתם וענו: מהם רעיונותיו המרכזיים ובמידה ויש, הצעותיו המעשיות?
  3. כתבו את תשובותיכם בבלוג.
  4. הגיבו על שתי תשובות חבריכם – תשובה אחת על כל דמות שלא בחרתם (שיעורי בית).

 


קטעי המקורות-


הרב יהודה אלקלעי: 

·         אם ישוב הארץ יהיה מן הצדקות הוא כדבר שאין בו ממש מפני שאין לו קיום. ולכן החברה הקדושה "כל ישראל חברים" עליה ליישב את הארץ כדרך כל הארץ - בדרך סחורה בשטרי אמונה (אקציען), ובנו בתים ונטעו כרמים ויעשו אניות ואומניות, ובעזרת השם יראו שכר טוב בעמלם, כי הארץ היא ארץ פוריה וארץ סחורה, ועניי ישראל ישיגו פרנסתם ביגיעת כפם ובזיעת אפם. (שיבת ציון, [תרכ''ח], עמ' 5)

 

·         להעלות ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו אין לנו תקנה אחרת, כי אם ליישב את ארצנו הקדושה, לעבדה ולשמרה, עבודת האדמה היא נחמת הארץ, גאולת ישראל. (''נחמת הארץ,-המבשר-, שנה יג, ניסן תרכ''ו)

 

·         יישוב הארץ הוא הגאולה, להעביר את השממה מן הארץ, כמו שכתוב 'לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה'...

ולכן חייבים כל ישראל ועטרותיהם בראשיהם לכונן קולוניות (מושבות) בארץ- ישראל, ולהכין פרנסה לעולי גולה, כי העולים ראשונה יהיו עם עני ודל.

פרנסת העניים היא עבודת האדמה, ואינה עבודה זרה חס וחלילה, כי אם להידבק בשכינה. עבודת האדמה היא הגאולה. ועתה רבותינו יושבי ארץ הצפון: הבו לה' כבוד ועוז להתחיל בישוב הארץ. יש אצלכם כמה קולוניות, שילחו מכם אנשים מלומדים בעבודת האדמה, והם יכוננו את הקולוניא הראשונה, והוא יתברך ישלח עזרו מקודש ומציון יסעדנו וה' יגמור בעדנו.

(איגרת לעיתון ה''חבצלת'' י''א כסלו תרל''א)

 

הרב צבי קלישר: 

·         וזאת הפעולה:

גדולי נדיבי עם בישראל, רוזנים, שרים, נכבדים, אשר מימות החורבן לא נמצאו כאלו, אשר יש להם שבט מושלים על ידי שרביט הזהב - כמו בית רוטשילד, מונטפיורי ודומיהם, שרי ארץ בעם בני-ישראל. המה יחלו להקים חברת ארץ נושבת, ועמם יתחברו הרבה עשירי ישראל נכבדי עם נדיבי לב אוהבי ד' ואוהבי קדושת ארצנו, וזאת פעולתם אסר יפעלו: 

א) יזילו הרבה כסף מכיסם, לקנות בארץ ישראל הרבה ערים, חרבות ושדות וכרמים ופלחי אדמה, והיה המדבר ללבנון והרכסים למישור, וארץ נשמה מבלי עובד תפרח כחבצלת, ותצמיח פרי לתרופה, כשדה אשר יברכהו ה', יד על יד יקבצו הרים וגבעות כפרים וערים נשמות תחת יד ממשלתם אשר ככסף בני החברה יקנו, או על פי אקציען (מניות), כי בלי ספק בהמשך זמן יצמח מזה פרי ברווח כי יצווה ד' את הברכה בצמחי השדות, כרמים, שמן זית ודומיהן.

ב) יתקבצו להם אנשים יהודים רבים מרוסיה, פולין ואשכנז, אשר ייקחו שכרם מהחברה לפעול עבודת הארץ תחת ידי איזה מורים מלמדי חכמת עבודת הארץ אשר יפקדו עלימו מהחברה. ומי שיבין בעצמו עבודת אדמה, יתן לו כברת ארץ על זמן-מה לעבדה ולשמרה ולאכול מפריה בחנם. עד אשר יעלה השבח כפי מכסת ידו לתת מס להחברה כפי ראות עיני הפקידים עליו, ואם חסר לו די מחייתו בעוד האדמה לא זרועה, יתן לו מהחברה די מחייתו עד עת הקציר ובציר, אשר עוד לא יחסר לו טרף ביתו.

ג) להכין שם מלומדי-מלחמה, למען לא יבואו הערבים אשר ישליו אהלים לשודדים לשחת הזרע ומטעי הכרמים ויעשו "פוליצי-אורדנונג" (משטרה) להשמידם.

ד) שייקבע מהחברה בית למדרש לימוד חכמת הארץ, לחנך נערי בני ישראל ללמדם עבודת שדה וכרם עם שאר למודים הנלווים עם תורה ויראה...

(דרישת ציון מהדורה א, עמ' 17)

 

·         לכו נא ציונה. עלו נא ירושלימה. שאלו שלום ירושלים, שחרו אדמת קודש, הקימו שממותיה, בנו הריסותיה, בקשו בנין חרבותיה, עשו ארץ מליחה לפרי קודש. ארץ אשר עיני ה' אלקינו בה - עד אנה כמהפכת זרים תהיה! עד מתי עפרה לא יחוננו עם בני ישראל? ארץ אשר היא חמדת כל העולם היא תישאה שממה? כל יושבי תבל יעידון על עצם קדושתה, גם הנוצרים גם המחמדנים תהילת ארצנו בפיהם, ואנחנו עם ישורון אשר היא חלקנו נעמוד מרחוק?

ועתה אליכם אישים אקרא, קומו נא, התעוררו נא, לעשות מערכה לישוב ארץ ישראל.

(שלום ירושלים, עמ' 24)

 

משה הס:

·         אין עם בעולם אשר לו זכויות כל כך קדומות וכל כך קדושות על המולדת שהוא תובע שתוחזר לו, כמו צאצאיו של אברהם אבינו, אחד הבעלים הראשונים של אדמת מושבו המחודשת ומעוטת האוכלוסים. הוא רכש אותה גם באותם מחלקיה, שכבר השתלטו עליהם אחרים לפניו, ועיבד אותה בזכות ובצדקה, בלי לפגוע בזכויות זולתו.
אמת, נכון כי אבות האומה, מהיותם ראשי שבטים נודדים, לא השתמשו אלא לעתים רחוקות, בתורת יוצא מן הכלל, ביכולתם להיעשות בעלים לאדמת הפקר זו, שלא היו כלל עוררין על זכותם לרעות בה את עדרי צאנם כטוב בעיניהם. זכות הבעלות הראשונה וקניין צמיתות שאברהם, אבינו הראשון, רכש על אדמת המולדת, הייתה הזכות לקבור בה את אשתו המתה. את מערת המכפלה, אחוזת הקבר המפורסמת אשר בחברון, קנה אברהם מאת איש ושמו עפרון החתי במחיר ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. זכות קבורת מתינו היא גם הזכות היחידה שנשארה לנו אף אחרי שנתקפחנו מכל שאר זכיותינו על הארץ, ועם ישראל הרבה להשתמש בה, כידוע. עוד כיום הזה אנו רואים לעתים קרובות יהודים, מכל תפוצות הגולה, נוסעים לארץ הקודש על מנת להיקבר בה.
עומד אני בכל תוקף על זכותו של עם ישראל, זכות מקודשת וקדומה במידה שאין למעלה הימנה, לתבוע לעצמו את ארץ מולדתו, כיוון שאמרו לנו כי אין לנו זכויות אחרות על אדמת ארץ ישראל מלבד הזכות שיש לכל שאר העמים על אדמת מולדתם: זכות הכיבוש בזרוע. לאמיתו של הדבר, קיומנו הלאומי והתיישבותנו בארץ ישראל לא התחילו בימי משה ויהושע, אלא זמן רב קודם לכן – בימי אברהם אבינו.

(רומי וירושלים : וכתבים יהודיים אחרים , 'מכתבים על תעודת ישראל', 1864 ,206)

 

·         בדמיוני כבר רואה אני את ייסוד  חברת היישוב שפטריוט יהודי חרד לדתו  הציע זה עתה, ואת עיבוד אדמת הקודש בידי פועלים יהודים תחת חסותם של עמי התרבות המערביים.

(רומי וירושלים : וכתבים יהודיים אחרים , 'רומי וירושלים', 1862 ,107)

·         בשביל מושבות יהודיות על אם הדרך העתידה להוליך להודו ולסין לא נהיה חסרים לא פועלים יהודים ולא אנשי כשרון ולא בעלי הון יהודים; ואם אך נצליח לטעת את הגרעין הראשון תחת חסותן של ממלכות אירופיות, צמוח יצמח עץ החיים החדש מאליו וגם יעשה פרי.

(רומי וירושלים : וכתבים יהודיים אחרים , 'רומי וירושלים', 1862 , 103)

0 תגובות