משל, למה הדבר דומה, לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא,
ומצא אילן שפירותיו מתוקים, וצילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו,
וכשביקש ללכת אמר: אילן אילן במה אברכך?
אם אומר לך שיהיו פירותיו מתוקים, הרי פירותיך מתוקים!-
שיהא צילך נאה, הרי צילך נאה!-
שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך!
אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך!
(מסכת תענית).

 

 אפשר ללמוד מהאילן שתי נקודות מרכזיות. האילן - מבורך בכל טוב, צילו נאה, אמת המים עוברת תחתיו ואף פירותיו מתוקים. ועם זאת, אין ביטחון שהנטיעות שיצאו מאותו אילן ידמו לו. בטבע  יש כלל  , גם אם זורעים מספר זרעים מפרי אחד, הצמחים שיצמחו לא יהיו העתקים מדוייקים של האב והאם. וכמו בעולם הטבע גם בעולם החינוך כאשר האדם מחנך את ילדיו, הוא יודע איך להתחיל, הוא אף יודע אלו מסרים ואלו ערכים הוא רוצה להעניק להם. אך אין בטחון בתוצאות, וכבר ציינתי בעבר שמטרתינו העיקרית כהורים הוא לתת לילדינו כלים לחיות את חייהם בצורה הטובה ביותר בעתיד  אבל איך הם יחיו אותם ומה הם יעשו עם הכלים שנתנו להם רק הם יחליטו . 
לכן נקפיד לתת להם את הכלים הטובים והמשובחים ביותר שאנו יכולים ויודעים .

אני מברכת אתכם שכל נטיעותיכם יהיו כמוכם :) 
               טו'  בשבט שמח  אורלי , נגיעות