עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות

אנו אנשי האמת החלנו לפרסם ולהפיץ את דעת ה' בארץ ישראל, אחר אשר זכינו לגילוי שכינה, למען שמו יתברך,ולמען שכינתו המושפלת בעפר והזועקת מי יקמיני זה אלפיים שנה, ולא למען איש או תועלת אישית,לא לשם כבוד ,ממון או תאווה ח"ו, להציל ישראל מעול שיעבוד הערב רב, המשמיד נפש ישראל ברוחניות, ובמיסים כבדים ושלטוניות על כל צעד, ולכלל ישראל, אנו מודיעים במסירות נפשנו על כבוד ה' המחולל בארץ זה אלפיים שנה, והוא אשר עדיין לא קם אחד מישראל אשר ילחם מלחמות ה' ויפרסם את רצונו האמיתי ,אין כעת הזמן כלל לשהות ולחכות כי ה' מצפה שנעורר עצמנו אחריו כדכתיב לכו ונרדפה לדעת את ה'.
הגיע זמן גאולתינו ופדות נפשנו,הוא הזמן אשר ייחלו אבותינו ואבות אבותינו לגאולה הזאת, ולתחיית המתים המייחלים להקיץ ולגאולם בגוף גשמי הנקי מכל רע, הנראה לעינינו.
זכינו מאת מתנת ה' שנתן לנו את הארץ הקדושה , במתנה גמורה , בזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב.
אנו הולכים על פי תורה המסורה לנו מסיני על ידי עבד ה' נביאנו משה עליו השלום, אשר ראינו את גדולת ה' אשר עשה לנו ששלח מלאך להושיענו , ואחריו יהושע בן נון מנחיל ארצינו הקדושה לישראל, מימי השופטים המלכים והנביאים האמיתיים , ובתוקף ספר הזוהר הקדוש ותורת האר"י הקדוש, וצדיקי האמת ובהם רבינו הרב אברהם יצחק הכהן קוק , ומרן רבינו בעל הסולם, ועובדי ה' האמיתיים הנכנעים לאמת בשלימות, כל אחד לפי מעלתו ושורש נשמתו.
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
נושאים
ארכיון
שיטת ההסתרות והעטיפות מבית הסט"א ושותפיו העמלק
19/05/2014 17:14
יהודה
כך הונו הגבאים את האדמור, שיטת השקרים.

בגילוי האמת מכניעים הרשעים ומקרבים הגאולה השלימה

שיטת השקרים,ההסתרות ,הסילופים.

הגבאים של האדמו"ר משקרים עליו

שיטת הגיחזי,דואג האדומי, ירבעם בן נבט .

לא פלא הוא שכיום ישנה כבר דרך ,שהפכה להיות נחלת הרבים, והיא שיטת ההתעטפות וההסתרות באים כל מיני גבאים או מקורבים לרב ואומרים בשמו שכך הוא אמר, והאמת שהכל שקר לא היה ולא נברא,והאמת שתליית הסרחון הוא ברבם שהוא רבי של שקר , אבל הפליאה הגדולה היא שקמו כל מיני ציבורים שלמים שקוראים לעצמם "הציבור החרדי" או "הציבור החסידי" וכו', וכל מיני אנשים שכביכול המה אומרים שהם "חרדים" יריאים ושלימים,אבל כל היהדות שלהם והתורה זה רק פירסומות ושאר גימיקים מוסדות "חצרות" "וחליפות"  ,, וכשמתבוננים בהם בעומק הם בעלי מידות רעות ומושחתות ביותר, שלא תיקנו אפילו מידה אחת, ולא פלא הוא כי ברור הוא שכמה שהם חרדים או חסידים כלפי חוץ מן השפה ולחות וכדומה, יצירתם לא הייתה בקדושה אלא בטומאה וזנות, הכוונה היא שהוריהם כשנזדווגו זה היה בחמת זעם ובתאווה שורפת, כסוס שבועל ללא הפסק , הכל כדי למלאות תאוותו ביותר. ואין זה המקום להאריך בזה.

אבל זה לא פליאה כלל, וברור מאיליו אלא השיטה החדשה שנוצרה יהדות קלה וקלילה יהדות של עטיפות, חצרות,עסקנים,אדמורי"ם לרוב ושיטה של "פרסומות יהדות"  הפכו עדר ללא רועה.

והנה למשל התגלה שהגבאים של האדמור מסאטמר הונו אותו:

במהלך שיחה של האדמו"רים מהאלמין ואשלג סיפר הרבי מהאלמין לבן שיחו כיצד הונו את הרבי מסאטמר • משב"ק הרבי מסאטמר זצ"ל - רבי עזריאל גליק, שיקר על האדמו"ר זצ"ל במהלך חופשה במיאמי • השקר: "ה'ציונים' הרגו 40 מיליון ערבים בסוריה, ומחקו את כל העיר" • "הרבי שמע וכמעט קיבל התקף לב" • צפו בוידאו שנחשף לראשונה

http://www.bhol.co.il/article_old.aspx?id=68314

 

0 תגובות
אני הוא ולא אחר-רצוננו לראות את מלכנו.
16/04/2014 16:12
יהודה

ברשות קב"ה ושכינתיה  טז' ניסן התשע"ד לגאולה במהרה

 

אני הוא ולא אחר- רצוננו לראות את מלכנו - ההפרש בין אות ד' לאות ר' הוא כקוצו של יוד, כחוט השערה, כמו כן ההפרש בין אותיות חמצ למצה הוא כקוצו של יוד.

ההופכיות הגמורה בין חירות לשעבוד.

הנה בעת עריכת הסדר של ליל פסח אנו אומרים את הנס הגדול של גאולת מצרים ע"י ה' בכבודו ובעצמו, חז"ל מציינים ומדגישים שהגאולה נעשיתה ישירות מה' ללא שום מתווך כלל, ועל כך דרשו לא ע"י השליח ולא ע"י שרף ולא ע"י מלאך -ר"ת משה, שה' הוציאנו בכבודו ,הגם שבמשה היו את הכוחות של שרף שליח ומלאך ,אבל עם כל זאת ה' בכבודו ובגבורתו הוציאנו ממצרים ,אלמלי ה' הוציאנו ממצרים עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים.

משה רבינו ידע את הסוד הזה שהגאולה לא תתיכן ע"י אף אחד אחר אלא רק על ידי ה' ולכן הוא מיד שואל , את ה' במעמד הסנה, מי אני אשר אשר ילך לפרעה  והן אני ערל שפתיים, שהכוונה בדיוק הפוך היה לך לשלוח מישהו עם צחות לשון  , ואיך ישמעני פרעה, וכש"כ בני ישראל, הקב"ה מודיעו מי שם פה לאדם?, כאן הקב"ה אמר לו , שהכל מכוחו והוא עילת העילות וסיבת הסיבות, ולכל יש כוונה מיוחדת, והוא זה שעשה זאת, ולכן הפוך מאד ממה שחושבים כולם, והאמת במעמד הסנה החלה לצמוח גאולת ישראל.

 

 

הרקע של השעבוד הזה הוא ידוע לכולם , בני ישראל ירדו למצרים בגלל הרעב, לא באו להשתקע אלא לגור זמן מסויים ונהפכו מזמן לזמן ע"י עצות המירמה של פרעה ויועציו , לעבדים מוחלטים, עבדים במלוא מובן המילה ללא שום אפשרות להוציא את עצמם משם, עבדים של שלוש דורות, ללא שום עמוד שדרה ותמיכה מינמלית ,ללא שום תנאים,ללא שום משענת, והנה הם נהפכים להיות בעלי חירות חופשית.

 העבדות הזו היא עבדות לרע , לגוף, לחומריות, להפיק מהגוף את כל היכולת של הגופניות והתאוות, בזה היו משוקעים ישראל במט' שערי טומאה, עד כמעט שהגיעו לשער החמישים שהוא המקום המסוכן ביותר , בתחילה לא השיגו שזה כל כך רע, עד אשר ההשתעבדות הזו הפכה  לרע שמשמיד נפשם, ובני ישראל החלו לזעוק לה' שיצילם מזה ,כי כבר הכירו בסכנת הרע שהורס את עצם החיים.

בין ההפכים הגדולים של עם ישראל הוא הנקודה הזאת שעבדים נהפכים להיות  לפתע משוחררים, מצרים שהייתה עד עכשיו אומה של אדונים נהפכה להיות כמצולה שאין בה דגים ,הרוסה, פגועה, וחריבה,,חלשה , הן כלכלית וכל שכן ההתפוררות המוסרית  שלה כבר החריבה אותם מהיסוד.

 

אחד ההפכים הם גם בימינו , פסח נקרא גם חג החירות ,אבל בעצם הוא החג הכי משעבד, מורכב וקשה להכנה, הן בניקיון הבית מן החמץ, הן בהכנת המצות ,והן בערב היום הגדול שהכנותיו הן רבות עד מאוד.

זה ההפןך על הפוך.

 

חז"ל אומרים "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" -והשאלה שכולם שואלים? הרי העסק בתורה "כובל" אותי אל התורה הלזה יקרא חירות- חופשיות? זה הפוך.

על זה יש להרחיב, האמת למי שלומד את פנימיות התורה וחכמת האמת נקודות אלו מאד בהירות לו, שכך שאין לו צורך להבינם בכלל מדוע זה.

יש לזה ביאור עמוק ומיוחד בכתבי האר"י ובדברי בעל הסולם.

עניין השעבוד והגאולה.

גאולת הגוף וגאולת הנפש

מגלה לנו האר"י שפרעה לא היה רק פעם, אלא הוא היצר הרע, הוא הגוף ,מהו רע? רע הוא עניין שהאדם עושה כל דבר למען תועלתו האישית, ולא בשביל זולתו, היינו כל מה שהוא עושה למען עצמו, תובע את הנאותיו האישיות מזולתו - מנצל את חבירו ,את החברה,ואת משפחתו ועצמו אפילו בשביל השירות של הרע הזה,  להגדיל את תענוגתיו האישיות ותאוותיו הרעים.

היצר הטוב הוא ההופכי אליו ,נתינת מכוחותיו האישי למען זולתו, משתמש בכוחו על מנת להנות את זולתו, לא למען עצמו.

שליטת פרעה הייתה במקום הרע הזה, פרעה אינו יכול להבין מה זה "הזולת" , מה זה "עני "  הכל שלו, למען עצמו, עד אשר חושב שהוא בעל הבית על העולם "לי יאורי ואני עשיתני" הכל עשיתי בעשר אצבעות  שלי עצמי, שורש הגאווה שלו עד שעשה עצמו לאלוה -אליל.

חכמים אומרים "ואמר ר"ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול " הקב"ה הוא היחיד שיכול להוציא את האדם מהרע שבו.

ה' יתברך נתן לעם ישראל כזה שיעבוד קשה, שהוא הראה להם בדיוק מה זה שליטת הגוף, כמה הגוף החומרי הוא חזק ומלא יצרים רעים ואכזריים עד להשחית, יצרים כאלה שלא נותנים שום פתח ומקום לבדל של קדושה ורחמנות והשפעת טוב.

לצאת ממצרים ? איך זה אפשרי? ועל זה היה מהלך מורכב של נסיונות רבים עד אשר הכירו ישראל בהחלטה מוסכמת שאפשרי לצאת ממצרים רק בדביקות מוחלטת עם רצון ה'.

לכן אני אומרים בהגדה של פסח " שה' הוציאנו בכבודו אני בגבורתי, אני הוא ולא אחר".

כאשר אני הוא, והוא זה אני - ולא אחר, אזי הגאולה פה.

 

 

0 תגובות