עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  

אודות

בבלוג זה אני ילמד אתכם אנגלית. יהיה פה נושאים דידקוקיים באנגלית, אוצר מילים, דפי תרגול, Unsins ועוד...
בנוסף יש לנו ערוץ ביוטיוב ששם יש לכם את רוב החומרים בסרטונים.
הנה קישור לערוץ: www.youtube.com/user/EnglishStidying?feature=mhee
אם אהבתם את הערוץ תירשמו לקבלת עוד סרטונים.
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
נושאים
ארכיון
מרץ 2012  (8)
Past Simple
17/03/2012 15:16
רון יקיר
Past Simple


 

מתי משתמשים בזמן עבר? כשנרצה לתאר פעולה שהסתיימה בעבר.

 

(+) גוף + פועל + ed.

  I danced

 

איך נוסיף ed לפועל?

 

1)    כאשר הפועל מסתיים באות e ~>פשוט נוסיף d.

                                               Live~> Lived

2)    כאשר הפועל מסתיים ב – אות רגילה + Y, אנונשמיט את ה – Y

נכתוב I ונוסיףed

                                           Study ~> Studied

3)    כאשר הפועל מסתיים באות ניקוד + Y, נוסיף ed בלבד

                                               Play ~> Played

4)    כאשר הפועל מסתיים באות רגילה – אות ניקוד ואות רגילה (cvc), נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ed.

                                               Stop ~> Stopped

 

(-) גוף + Didn't+ פועל בצורתו הבסיסית.

              Did not

דוגמאות:

She didn't walk to school. היא לא הלכה לביתהספר

They didn't dance. הם לא רקדו

 

(?) yes o   | Did+ גוף + פועל בצורתו המקורית.

(+)He walked allnight to the cityהוא הלך כל הלילה לעיר

(?)Did he walk all night tothe city?האם הוא הלך כל הלילה לעיר?

 

(+) They dancedהם רקדו

(-)Did they dance? האם הם רקדו

 

(?) WH | wh+ did + גוף + פועלבצורה הבסיסית.

 

YesNo (?)

Did they go to the library yesterday?האםהם הלכו לספרייה אתמול?

(wh) Whendid they goto the library?מתי הם הלכו לספרייהאתמול?

 

·       כאשר נשאל שאלה עם who או what, הפועל בשאלה יהפוך ל- v2, בנוסף נשמיט את ה- Did במשפט. לדוגמא:

 

(?) Did yougo to the center?האם הלכת למרכז?

(wh) Who wentto the center?מי הלך למרכז

 

כללי waswere

Was – יחיד ~~~~~~~~~~~>היה <~~~~~~~~~~~ were - רבים

I                                                                          They

He                                                                       You

She                                                                     We

It

 

1)     I was in Tel-Aviv, last week הייתי בתל אביב בשבוע שעבר

2)     You were the prime-minister אתה היית ראש הממשלה

3)    It was fantastic זה היה נהדר

0 תגובות
הווה פשוט \ הווה ממושך
17/03/2012 14:25
רון יקיר
הווה פשוט הווה ממושך


 

 

הווה פשוט Present Simple

הווה ממושך Present Progressive

מתי נשתמש? כשהדבר קורה בדרך כללבקביעות

מתי נשתמש? ברגע זה, עכשיו

I dance usually

I, you, we, they – לא מקבלים

                               לפועל s es

 

He dances usually

He, She, It – es, s נוסיף

I am dancing right now

                    Am תמיד יקבל I

           S הפועל בצורתו הבסיסית מקבל

He, She, It –  S הפועל מקבל

                                                           

They are dancing right now

areתמיד יקבלו  You, We They

 

 

She is dancing right now

Is תמיד יקבלו He, She, It

 

 

 

 

 

 

הווה ממושך

הווה פשוט

 

פעולה שנעשית ברגע זהעכשיו.

Right now – עכשיו

Now - עכשיו

At the moment – ברגע זה

This year – בשנה זאת

This month – בחודש זה

 

 

I am drinking right now

פעולה שנעשית בקביעות, כל יום

Usually -  בדרך כלל

 every day  - בכל יום

 Monthly – באופן חודשי

Often – לעיתים קרובות

Seldom – לעיתים רחוקות

Always – תמיד

 

I drink every day

 

הסבר

 

 

(+)

Not – נשתמש רק ב

She is not drinking . . . .

Don't Doesn't –נשתמש ב

She doesn't drink . . . .

(-)

Amisare עוברים לתחילת משפט:

Is she drinking now?

נעביר DoesDo לתחילת משפט:

Does she drink every day?

(?)

נוסיף בתחילת משפט של שאלה

 רגילה מילת WH ונוריד מילת זמן:

(?) Are they sitting right now?

(wh) When are they sitting?

נוסיף בתחילת משפט של שאלה

 רגילה מילת WH ונוריד מילת זמן:

(?) Do you eat every day?

(wh) When do you eat?

(wh)

 

 

 • doesn't = does not
 • don't = do not

 

 present simpe - חוקי דקדוק


הוספת S לפועל לאחר He, She, It:

1)        1)    בדרך כלל מוסיפים S לפועל Read ~> Reads.

2)       2)   פעלים המסתיימים ב – ss, x, sh, ch, o מוסיפים להם es Miss ~> Misses.

3)       3)   פעלים המסתיימים באות Y משמיטים את ה – Y ומוסיפים ies     ~>Cries Cry.           

 

 present progressive - חוקי דקדוק

 

איך מוסיפים ing:

בדרך כלל נוסיף ing לפועל חוץ מהמקרים הבאים:

1)     כאשרהפועל מסתיים באות e, נשמיט את ה – e ונוסיף ing.

Come ~> Coming

2)     כאשרהפועל מסתיים ב – ie, נשנה את ה – ie ל – y ונוסיף ing.

Tie ~> tying

Die ~> Dying

3)     כאשרהפועל מסתיים ב – Y, נוסיף לו ing.

Study ~> Studying

Play ~> Playing

4)     כאשרהפועל מסתיים ב- אות רגילה – אות ניקוד – אות רגילה, נכפיל את האות האחרונה ונוסיףing.

Sit ~> Sitting

Begin ~> Beginning

5)     שימו ♥ כאשרהפועל יסתיים באותיות W, X, Y. לא נכפיל את האות האחרונה ורק נוסיף

Ing.

Blow ~> Blowing

Box ~> Boxing

 

 


 

 

 

0 תגובות
English Exam Module C
16/03/2012 16:35
רון יקיר
English Exam Module C
הקראת הטקסט והשאלות כאן: סרטון הקראה

 

 

Read the report and then answer questions 1-11

 

Some good news about chatting online

by Steven West

 

American teenagers today interact with each other in a very different way than teenagers did in the past. They send SMS messages and chat on the Internet. For these teenagers, online interaction and cell phone communication seem more important than meeting their friends face-to-face. This change is worrying for parents. They feel that all the hours spent online have a bad influence on their children's social life and harm their school work.

Dr.David Hill, a psychologist at the University of Los Angeles, shares their view. He claims that spending too much time online has a negative effect on teenagers' social skills and on their behavior at school. "Teenagers that grow up chatting online seem to have difficulty in understanding people's feelings from facial expressions," explains Dr.Hill He also says teachers are complaining that some teenagers lose interest in school work. They are so used to short "instant" online messages that it is difficult for them to pay attention during class. 

 

How ever, recent studies have reached different conclusions about chatting online.

Dr.Sylvia Carter, from the University of California, says that teenagers who chat online do learn the social skills they need in today's world. In particular, they learn how to develop and keep personal relationships. "Parents shouldn't worry that their children don't have friends," says Dr.Carter. "Teenagers today have just as many friends as their parents had when they were young. However, nowadays teenagers make their friends online."  

 

Having friends online doesn't mean that teenagers don't meet their friends.  

"Teenagers today go out with their friends to have fun like teenagers have always done"

says Dr.Carter. "At the same time they believe it's necessary to chat online or send SMS messages in order to maintain the good relationships with their friends." Dr,Carter also 

disagrees with Dr.Hill about the effects that chatting online has on school work. She says that 

teenagers who chat online regularly, develop computer skills which help them in their school work.

 

It seems that chatting online is not such a bad thing. It even has benefits for teenagers.

 

 

Answer questions 1-11 in English according to the report and the instructions.

 

1) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER

From line 1-6 we learn that teenagers today (-).

 • Are worried about their social life.
 • Meet their friends less than teenagers in the past.
 • Usually do their school work online.
 • Communicate with their parents more than in the past.    (8 points)

 

 

2) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER (lines 1-6)

In line 4, The writer says, "This change is worrying for parents."

What is the change parents are worried about?

 • The way teenagers interact with each other.
 • How much time teenagers spend with their parents.
 • The way teenagers do their school work.
 • What teenagers chat about online.                                  (9 points)

 

3) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. (lines 1-14)

Dr.Hill agrees with parents that spending time online (-).

 • May harm the parent-children relationship.
 • Helps teenagers make many friends.
 • May have a negative effect on school work.
 • Is important in today's modern world.                             (8 points)

 

 

 4) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. (lines 7-14)

According to Dr.Hill understanding emotions is something that teenagers (-).

 • Often do very well.
 • Don't learn in school.
 • Cannot learn online.
 • Learn at home.                                                                    (9 points)

 

 

   5) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. (Lines 7-14)

What are we told about the difficulty that teenagers have in paying attention during class?

 • It is a problem parents complain about.
 • It is a result of communicating online.
 • It is a difficulty very few students have.
 • It is a problem that Dr.Hill helped to solve.                           (9 points)

 

6) According to Dr.Hill, why does chatting online have an influence on teenagers in school? (lines 7-14)

ANSWER: ___________________________________________________________.

                                                                                                            (8 points)

 

7) According to Dr.Carter, in what way are teenagers today the same as their parents and in what way are they different? (lines 15-21)

(1) The same as their parents:________________________________________________________________________________________.

(2) Different from their parents:________________________________________________________________________________________.

 

                                                                                            (2x7=14 points)

 

8) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. (lines 22-29)

Dr.Carter says that teenagers today (-).

 • Often do their school work with friends.
 • Spend less time online than people think.
 • Have a lot of fun online.
 • Meet their friends face-to-face.                                  (9 points)

 

9) COMPLETE THE SENTENCE. (lines 22-25)

Online communication with friends is important for teenagers because they want

______________________________________________________________.

                                                                                                 (9 points)

 

10) According to Dr.Carter, in what way does chatting online help teenagers in school? (lines 26-28)

ANSWER:___________________________________________________________.

                                                                                                   (8 points)

 

11) CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER.

The "good news" in the title if this report is that (-).

 • Social skills can be learned from parents.
 • Chatting online in less harmful than people think.
 • Teenagers today spend more time with their parents.
 • Chatting online helps teenagers understand their feelings   (9 points)

 

 

Good Luck!

10 תגובות
סרטוןTest1 Module C
Present Perfect
16/03/2012 01:34
רון יקיר
Present Perfect

אז מה זה בעצם Present Perfect?

Present Perfect זה בעצם זמן בין עבר להווה,לדוגמא:

אם אני רוצה להגיד שאני התחלתי ללכת למכוןכושר מגיל 14 אבל אני עדיין הולך אז אני יגיד:

I have gone gym since I was 14 years old.

 

מתי צריך להשתמש ב – Present Perfect?

ב – Present Perfect צריך להשתמשכש:

 • הזמן לא מוגדר.
 • זה פעולה שיש אותה גם בהווה או עד ההווה (שאני עדיין הולך למכון או שאני עד עכשיו הולך).
 • ההתמקדות היא על הפעולה עצמה ולא על הזמן של הפעולה במשפט.

לדוגמא:

I have frozen in the winter.

I have frozen in the winter when I was 10 yearsold.

המשפט הראשוןהוא Present Perfect  מכיוון שהוא מתמקד בפעולה ולא בזמןהפעולה.

המשפט השניהוא Present Simple  מכיוון שהוא מתמקד בזמן הפעולה ולאבפעולה עצמה.

 

מבנה משפטשל – Present Perfect:

Have/Has + v3

 

הנה טבלה שלפעלים יוצאי דופן:

 

 

 

שימוש במיליםEver, Never; Just, Always

      השימוש במילים אלה יבוא בין ה – Have/Has ל – v3 verb.

I have never drunk alcohol.

      בשאלה נשתמש ב Ever, Yet.

Have you ever drunk alcohol?

 

בהצלחה!

2 תגובות
כתיבת מכתב לא רשמי
16/03/2012 00:29
רון יקיר
כתיבת מכתב לא רשמי

אוקיי אז איך כותבים מכתב לא רשמי?
קודם כל חשוב מאוד לשים לב לאותיות גדולות, לשגיאות כתיב ולסימני פיסוק נכונים.
הנה כל המבנה:
שורה ראשונה תאריך מלא באנגלית: Thursday,  March 15th 2012
שורה שנייה כותרת על נושא המכתב: My English summer school
אחרי זה מקדישים את המכתב למישהו: Dear Shula את השם הפרטי באות גדולה בהתחלה לא לשכוח.
שואלים אותו\אותה לשלומו\לשלומה : How are you?
לאחר מכן בגוף המכתב מספרים לו על הנושא של המכתב (במקרה הזה לימודי הקיץ באנגלית) ומסיימים עם משפטים כמו:
Hope to see you soon , I hope to hear from you soon
ודברים בסגנון בסופו של דבר במשפט האחרון כותבים:
Yours
ואת השם שלך למשל - Yours Ron שם עם אות גדולה לא לשכוח!

מבנה שלם:

 

Thursday,  March 15th 2012

My English summer school

 

Dear Shula

So how are you? I'm not so good, While everyone go to the beach I stay at class and have to pass test of 3 parts this Monday ………………………………………………ממשיכים לספר עוד על הנושא של המכתב....................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Ok so I have to go study for the big test this Monday, Hope to see you soon.

Yours Ron\Hugs and kisses Ron

אם זה מכתב לא רשמי אפשר להוסיף כל מיני משפטים בסוף כמו מה שכתבתי לדוגמא:

4 תגובות
There is \ There are
15/03/2012 22:14
רון יקיר
There is There are

אנו משתמשים ב - There is \ There are כאשר אנחנו רוצים לתאר את מה שיש (ביחיד או ברבים), לדוגמא:
There is a shirt in your room - יש חולצה בחדר שלך.
There are shirts in your room - יש חולצות בחדר שלך.
לגבי שני המשפטים האלה, שינינו רק את ה - Shirt מיחיד לרבים וכתבנו - Shirts עם תוספת - S אפשר לכתוב גם שם עצם אחר ברבים או ביחיד:
 • כאשר שם העצם הוא ביחיד אנו נכתוב There is.
 • כאשר שם העצם הוא ברבים אנו נכתוב There are.
2 תגובות
כינויי גוף
15/03/2012 20:42
רון יקיר
כינויי גוף

הנה טבלה של כל כינויי הגוף באנגלית (7 סך הכל):


אני

יחיד

I

הוא

יחיד

he

היא

יחיד

she

זה / זאת

יחיד

it

אנחנו

רבים

we

הם / הן

רבים

they

את / אתה –

אתם / אתן

יחיד / רבים

youמשפטים לדוגמא לכל אחד מכינויי הגוף-


I love you - אני אוהב\ת אותך

He eat pizza - הוא אוכל פיצה

She drink water - היא שותה מים

It very Beautiful (בעל חיים,צומח או דומם) - זה מאוד יפה

We go to school - אנחנו הולכים לבית הספר

They play at the garden - הם משחקים בחצר

you clean your room - את\ה מנקה את החדר שלך

  

מספר כללים-

 • אם השם עצם שברצוננו להחליף הוא:
 1.   בעל חיים/דומם/צומח נחליף אותו ב -  It
 2.   זכר נחליף אותו ב - He
 3.   נקבה נחליף אותו ב - She 
 •      אם זה כתוב ככה - You and i נחליף את זה ב - We.
 •      אם כתוב לדוגמא - You and Rona נחליף את זה ב - You .
 •      חוץ מהכללים האלה כל דבר שלא מתקשר לשום כלל פה יוחלף ב - They
0 תגובות
שיעור ראשון - אותיות באנגלית
07/03/2012 18:27
רון יקיר
שיעור ראשון לימוד ה-abc
הנה כל הרשימה של האותיות באנגלית בצורה הגדולה והקטנה של כל צורה לדוגמא ( A-a ) האות הראשונה בצורה הגדולה A והצורה הקטנה a.
A-a - אֵיי
B-b - בִי
C-c - סִי
D-d - דִי
E-e - אִי
F-f - אֵף
G-g - גִ'י
H-h - אֵייץ'
I-i - אָיי
J-j - גֵ'יי
K-k - קֵיי
L-l - אֵל
M-m אֵם
N-n - אֵן
O-o - או
P-p - פִי
Q-q - קיוּ
R-r - אָר
S-s - אֵס
T-t - טִי
U-u - יוּ
V-v - וִי
W-w - דאבל יוּ
X-x - אֵקס
Y-y - וַואִי
Z-z - זִי

וזהו זה :)
Aa-Bb-Cc-Dd-Ee-Ff-Gg-Hh-Ii-Jj-Kk-Ll-Mm-Nn-Oo-Pp-Qq-Rr-Ss-Tt-Uu-V v-W w-Xx-Yy-Zz

בנוסף יש קישור לסרטון שלנו על לימוד ה-abc ביוטיוב אתם מוזמנים לצפות ולהירשם לערוץ.
קישור לסרטון
קישור לערוץ

1 תגובות
סרטוןABC Order